Find

Tilskud og støtte

Det er ofte muligt at opnå energi tilskud eller støtte til at skifte en ældre installation ud, så den både bliver mere miljøvenlig og billigere i drift

Håndværkerfradrag

(BoligJobOrdning)

Træk håndværkeren fra i skat

Håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr. pr. person. Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Husk:

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialer).
 • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter).
 • Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde.
 • Fradragets værdi er ca. 27 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 810 kr. i skat.

Du kan også holde dig løbende opdateret på skats hjemmeside:

Skat

Hvad kan jeg få håndværker fradrag til?

Håndværkerfradraget (arbejdslønnen) er fradragsberettiget ved:

Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)

Fradraget omfatter ikke gulvvarme og rørføring til gulvvarme.

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning

Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Tilskud til installation af nyt eller renovering/opgradering af eksisterende varmesystem

Få støtte til opgradering af eksisterende varmesystem

Du kan efter al sandsynlighed opnå yderligere tilskud til din varmeinstallation hos dit energiselskab. Mange energiselskaber tilbyder tilskudsordninger ved etablering, installation og udskiftning af varmeløsninger.

Du kan blandt andet få tilskud, når:

 • Du udskifter dit gamle og ikke kondenserende gasfyr med et kondenserende og miljøvenligt gasfyr
 • Du udskifter din oliekedel med et gasfyr eller varmepumpe
 • Du installerer eller udvider dit varmeanlæg til en hybridløsning
 • Du investerer i en jordvarmepumpe
 • Du får installeret en luft/vand varmepumpe
 • Du vælger en luft/luft varmepumpe – også kaldet et klimaanlæg
 • Du vælger solvarme
 • Du får installeret et ventilationsanlæg

De tilskud som energiselskaberne tilbyder justeres og ændres ofte, og vi må derfor bede dig hente information herom hos dit lokale energiselskab.

Brug for mere hjælp?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde din certificerede Vaillant forhandler her: